Zarząd

Download Statut Szkoły »

Rada Pedagogiczna

Dyrektor

Hanna Olszewski

Przedszkole
Zerówka
Klasa I Helena Kulbacka
Klasa II Renata Kalicka renatka0305@o2.pl
Klasa III Katarzyna Olszewska  
Klasa IV  
Klasa V Sylwia Helwig nsylwia2@poczta.onet.pl
Klasa VI
Klasa VII  
Klasa VIII Regina Szarycz  
Kurs dla Dorosłych  

Samorząd Szkolny

Prezes Agnieszka Serafin akserafin@gmail.com
Księgowa Danuta Stasiewicz stasiewicz@masstech.org
Przew. Komisi Rewizyjnej Małgorzata Śiwik  
Sekretarz  
Przew. Rady Rodzicow  
Harcerstwo   Wieslaw Rachoń wrachonpl@aol.com
Administrator Strony