Regina Szarycz – nauczycielka klasy VIII

Z pochodzenia jestem Polką. Ukończyłam Wyższą Szkołę Biznesu w Pile Wydział Administracji i Zarządzania. Od października 2014 roku prowadzę kurs języka polskiego dla dorosłych. Kursantami są głównie Amerykanie, których korzenie wywodzą się z Polski, ale uczestnikiem kursu może być każda osoba niezależnie od kraju, z którego pochodzi.

Dlaczego warto uczyć się języka polskiego?

 • Odnawiasz kontakty z krewnymi, którzy pozostali w Polsce, a których rodziny nie mówią po angielsku
 • Poznajesz różne aspekty kultury polskiej, lepiej rozumiesz jej mieszkańców oraz sam język,
 • Masz dostęp do źródeł w oryginalnym języku – w pierwotnej, a niezmienionej tłumaczeniem formie,
 • Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów do Polski, ponieważ potrafisz się porozumieć,
 • Możesz nawiązywać ciekawe znajomości,
 • Poznajesz ludzi mieszkających w Polsce i dowiadujesz się od nich ciekawych rzeczy,
 • Łatwiej nawiązujesz znajomości i przyjaźnie z ludźmi z Polski,
 • Śmiało rozmawiasz ze spotkanymi na ulicy lub w sklepie Polakami,
 • Cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową,
 • Czytasz książki w oryginale,
 • Oglądasz filmy bez napisów/bez lektora,
 • Rozumiesz teksty piosenek ulubionych wykonawców polskich.

Nauczanie osób dorosłych języka polskiego jako obcego wymaga ode mnie dobrej znajomości zagadnienia, problematyki z nim związanej i zależności między metodą prowadzonych przeze mnie zajęć a wynikami i kompetencjami zdobywanymi przez kursantów. Dlatego podczas prowadzenia zajęć na bieżąco kontroluję postępy w nauce kursantów co umożliwia mi przejście od poziomu początkującego do poziomu średniozaawansowanego a następnie wyższego.

Kontakt »

I am a native Polish by birth. I graduated from the College of Business Administration and Management in Pila. Since October 2014, I have been teaching a Polish language course for adults at the Saint John Paul II School of Polish Language in Worcester, Massachusetts. Participants are mainly Americans whose roots are Polish, but anyone can participate regardless of their country of origin.

This course allows students to move from beginner to intermediate level and higher.

What is the value of learning Polish?

 • Renew contacts with relatives who remain in Poland, and whose families do not speak English
 • Learn various aspects of Polish culture, and better understand its residents as well as the language itself
 • Access literary sources in the unaltered, untranslated original form
 • Communicate and feel confident during trips to Poland
 • Make interesting acquaintances and friendships with Polish people
 • Get to know people in Poland and find out interesting things from them
 • Talk to people you meet on the street or in Polish shops
 • Exercise the short- and long-term memory
 • Watching movies without subtitles or without a teacher
 • Understand the lyrics of your favorite Polish artists.

For more information, contact »